aktuellt
utbilndingar
partners
kontakt
Aktuellt

Maskinförarutbildning
Maskinförarutbildning (grävmaskin och lastmaskin)
Nu kan du söka till vår utbildning som Anläggningsmaskinförare.(Grävmaskin och lastmaskin)
Intag till kursen sker succesivt efter överrenskommelse. Säkerhet-teknikmodul och körmodul inkl. yrkesteori grunden för maskinförarutbildningen.Utbildningen pågår i upp till 20 veckor och leder till utbildningsbevis och efter ca.4200 körtimmar utfärdas Yrkesbevis av branschorganisationerna. Kurser som ingår är bla. Arbete På Väg,anläggning,ballastkunskap,vägbyggnad samt praktik på företag. Utbildningen kan ske i samarbete med komvux i din hemkommun eller direkt med oss.Mer information kan du få på telefon eller via länken nedan

Truckförarutbildning
Utbildningen ger dig kunskaper i att köra, manövrera och hantera
truck med gods i olika situationer, samt kunskap av gällande trafik- och körregler. Utbildningen genomförs enligt TLP 10 och TYA,s utbildningsbevis utfärdas efter Godkänd utbildning.

Fordonsmonterad kran över 18tm
Alla förare som kör tung fordon med (totalvikt över 3500 kg) med fordonsmonterad kran,
ska från och med den 1 januari 2006 ha grundutbildning och utbildningsbevis.
Förare som kör tung lastbil med tillkopplad släpvagn med kran omfattas också av utbildningsavtalet.

Det kommer att finnas två kategorier av utbildningsbevis/ yrkesbevis:

• Godskranar upp till 18 t/m och timmerkranar oavsett storlek, tillhör kategori 1

• Kranar över 18 t/m

Den som innehar yrkesbevis för kategori 2 har automatiskt även yrkesbevis för kategori 1.ApV ( Arbete på Väg )
Arbete på väg: Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete och
krävs från första arbetstimmen på Allmänna vägar

Honnörsgatan 2, 170 69 Solna    Telefon: 08-500 239 20   E-post: info@utbildningsservice.com