aktuellt
utbilndingar
partners
kontakt
Samarbetspartners

Grönlundsutbildningsservice samarbetar med:

Grönlunds Trafikskola

• Markbyggarna i Uppland AB

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Gymnasieskolor

• Vuxenutbildningar

• KY-utbildningar

Honnörsgatan 2, 170 69 Solna    Telefon: 08-500 239 20   E-post: info@utbildningsservice.com