aktuellt
utbilndingar
partners
kontakt
Vägverkskurser

Säkerhet på väg: Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där staten genom vägverket är väghållare, och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Kursen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor mera allmänt (trafiksäkerhetsdelen från TS och miljöutbildningen).

Bakgrunden är interna föreskriften 2003:1 Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter och skrivelsen Vägverkets säkerhetsutbildningar för personal vid väg- och projekteringsarbeten med datum 2004-03-23.

Trafiksäkerhet: Efter kursen skall personalen äga ökad förståelse och acceptans av Vägverkets sektoransvar för trafiksäkerhet och därmed kunna bidra till en bättre transportkvalitet och att Vägverkets mål kan uppnås.

Miljö: Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper om Vägverkets sektorsroll, miljöhot, energianvändning, krav i upphandlingen och hur man kan påverka detta i sitt dagliga arbete. Deltagarna ska efter genomgången kurs vara motiverade att arbeta självständigt och innovativt mot ett miljöanpassat sätt att driva verksamheten.

Hjälp på väg: Efter kursen skall personalen äga ökad förståelse och acceptans av Vägverkets sektoransvar för trafiksäkerhet och därmed kunna bidra till en bättre transportkvalitet och att Vägverkets mål kan uppnås.

Kurser

KursinfoTid och platsPlatser kvar
Kontakta oss för information angående kursdatum osv.
Gör din intresseanmälan här!

<< Tillbaks till utbildningar

Honnörsgatan 2, 170 69 Solna    Telefon: 08-500 239 20   E-post: info@utbildningsservice.com